zmluvy 2017 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2017
02.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.01.2017
Kúpna zmluva na inertný posypový materiál - drvené kamenivo.
30.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
31.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
31.01.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.02.2017
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku.
17.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.02.2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania.
27.02.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
02.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.03.2017
Kúpna zmluva za asfaltový betón.
21.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.03.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.04.2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov.
12.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.04.2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta.
27.04.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.04.2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti .
04.05.2017
Kúpna zmluva - Farba na vodorovné dopravné značenie.
05.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
22.05.2017
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
23.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.05.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.06.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.07.2017
Zmluva o dielo - Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov.
17.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.07.2017
Kúpna zmluva.
20.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.07.2017
Kúpna zmluva na pracovnú plošinu na podvozku
27.07.2017
Zmluva o dielo ,,Parkovisko na území mesta".
31.07.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
02.08.2017
Zmluva o využívaní dátovej siete.
07.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.08.2017
Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác.
10.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.08.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.08.2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest.
30.08.2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
30.08.2017
Zmluva o dielo.
31.08.2017
Dodatok k zmluve o spracovaní a zabezpečení prevádzky areálu futbalového štadióna.
04.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.09.2017
Kúpna zmluva.
19.09.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na predmet zákazky - Asfaltovanie jestvujúcich MK a chodníkov.
22.09.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
02.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.10.2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
28.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.10.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.11.2017
Zmluva o dielo  ,, Rekonštrukcia schodov a Domu smútku ".
08.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.11.2017
Kúpna zmluva.
15.11.2017
Leasingová zmluva.
15.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.11.2017
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
27.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.11.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.12.2017
Zmluva o prenájme priestorov na umiestnenie predajného automatu.
04.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.12.2017
Zmluva o dielo " Rekonštrukcia oplotenia cintorína "
13.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.12.2017
Ramcová zmluva o spolupráci - Magenta Mobile/ Magenta.
27.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.12.2017
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.12.2017
Zmluva o združenej dodávke elektriny.
28.12.2017
Priloha č. 2 k zmluve o združení dodávky elektriny.
28.12.2017
Priloha č. 3 k zmluve o združení dodávky elektriny.
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah