Cenníky - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28  Mobil: 0903 551 759
Prejsť na obsah
Cenníky
Cenník prenájmu hracej plochy s umelým trávnikom.

Cenník pohrebných a cintorínskych sluzieb.

Cenník poskytovaných služieb

Cenník poskytovaných služieb od 1.5.2019
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah