zmluvy 2024 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2024


01/2024Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
01/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
2/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.Nájomná zmluva hrobové miesto.
3/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
4/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.
5/2024
Nájomná zmluva hrobové miesto.


Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah