O organizácii - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
O organizácii
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa bola zriadená pre výkon nasledujúcich činností:

- čistenie verejných priestranstiev mesta Stará Ľubovňa
- čistenie, údržba a prevádzka miestnych komunikácií a chodníkov
- údržba a prevádzka verejného osvetlenia
- čistenie, opravy detských ihrísk, areálu zdravia a iných objektov mesta v zmysle objednávok správcu týchto objektov
- údržba mestskej fontány
- údržba a prevádzka mestských cintotínov a preprava zosnulých
- komplexné pohrebné služby a predajňa prehrebných služieb
- služby v oblasti dopravy pre vlastné potreby
- čistenie uličných vpusti
- vykonávanie malých stavieb pre vlastné potreby a potreby mesta
- elektroúdržbárske práce
- požičiavanie stavených mechanizmov a zariadení, prenájom nebytových priestorov
- zámočníctvo
- práce opravárenskej a údržbárskej povahy všetkého druhu na majetku mesta Stará Ľubovňa

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah