zmluvy 2018 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2018
01.01.2018
Kolektívna zmluva.
03.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
31.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
31.01.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.02.2018
Kúpna zmluva ( Kamenivo )
12.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.02.2018
Dodatok k zmluve o správe majetku.
16.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.02.2018
Zmluva o dodávke vody verejného vodovodu.
20.02.2018
Zmluva o dodávke vody verejného vodovodu.
21.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.02.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.03.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.03.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny.
27.03.2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
05.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.04.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
02.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.05.2018
Darovacia zmluva.
10.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.05.2018
Zmluva o dielo ,, Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov´´
16.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.05.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.05.2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
25.05.2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
28.05.2018
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
28.05.2018
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
28.05.2018
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
29.05.2018
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2018
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.06.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov.
21.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.06.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.06.2018
Dodoha o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa.
09.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
31.07.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.08.2018
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu.
09.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.08.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.09.2018
19.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.09.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.09.2018
Dodatok k Zmluve o dielo ,, Asfaltovanie jestvujúcich miestnych komunikácií a chodníkov´´ z roku 2018.
24.09.2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta.


01.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.10.2018
Kúpna zmluva KSR Kameňolomy s.r.o.
16.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.10.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.10.2018
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov.
31.10.2018
Zmluva Doxx stravné lístky.
3.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
5.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
5.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
5.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
6.11.2018
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
6.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
7.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
08.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
12.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
12.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
19.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
21.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
21.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
22.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
26.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
27.11.2018
Dohoda č. 18/38/50j/65 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
28.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
29.11.2018
Nájomná zmluva  za prenájom hrobového miesta.
07.12.2018
Poistná zmluva č. 4419011725.
07.12.2018
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
07.12.2018
Havarijné poistenie motorových vozidiel č. 78900864.
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah