zmluvy 2015 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2015
01.01.2015
Kolektívna zmluva
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.01.2015
Zmluva odielo. Vykonávanie technických prehliadok cestnéj svetelnej signalizácie na križovatke Levočská - Ul 1. mája v meste Stará Ľubovňa
29.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.01.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.02.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.02.2015
Zmluva o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stavovacích služieb
03.03.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.03.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.03.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.03.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.04.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
17.04.2015
Darovacia zmluva
20.04.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.04.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.04.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.04.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.04.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
11.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
12.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
19.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
19.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.05.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.05.2015
Zmluva o dielo v zmysle strechy Domu smútku Stará Ľubovňa
25.05.2015
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
01.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.06.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
13.07.2015
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
14.07.2015
Darovacia zmluva
22.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.07.2015
Zmluva o dielo
24.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.07.2015
Zmluva o dodávke pitnéj vody a odvádzanie odpadových vôd
27.07.2015
Zmluva o dodávke pitnéj vody a odvádzanie odpadových vôd
27.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.07.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.07.2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
02.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
18.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
25.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.08.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
17.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.09.2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
24.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.09.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.09.2015
Dohoda o postupení a pvevzatí práv a povinnosti
30.09.2015Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
12.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
12.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
12.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
13.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
18.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
19.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
19.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
19.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
19.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
20.10.2015
Zmluva o dielo
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
25.10.2015
Dodatok k zmluve o spracovaní a zabezpečení prevádzky areálu futbalového štadióna
26.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
27.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
30.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
30.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
30.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
30.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
30.10.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
03.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
05.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
06.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
10.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
10.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
11.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
16.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
18.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
18.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
18.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
18.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
24.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
25.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
26.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
30.11.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
01.12.2015
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby
01.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
02.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
04.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
07.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
08.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
09.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
10.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
10.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
11.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
14.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
15.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
17.12.2015
Darovacia zmluva
21.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
21.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
22.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
23.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
28.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
29.12.2015
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah