zmluvy 2013 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2013
09.01.2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
28.01.2013
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
29.01.2013
Zmluva o prenájme Aquaterm
30.01.2013
Zmluva o prenájme Ing. Ján Tiža
18.02.2013
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
11.6.2013
Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania


17.7.2013
Zmluva o aktualizácii programov a systémovej podpore
17.7.2013
Licenčná zmluva
29.7.2013
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
19.08.2013
Zmluva o združenej dodávke plynu
10.09.2013
Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
10.09.2013
Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny
11.09.2013
Zmluva o združenej dodávke plynu
16.09.2013
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
16.09.2013
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
26.09.2013
Zmluva UMOWA
07.10.2013
Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking


Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah