zmluvy 2020 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2020
03.01.2020
Zmluva na elektromateriál.
09.01.2020
Zmluva na palivo.
27.01.2020
Zmluva kameň.
01.02.2020
05.02.2020
Zmluva kvety.
10.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
13.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
13.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
17.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
18.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
18.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
18.02.2020
Zmluva hrobové miesto.
28.02.2020
Telekom Rámcová zmluva o spolupráci.
01.03.2020
Zmluva o prevode činností a prechode zamestnacov.
05.03.2020
Zmluva hrobové miesto.
13.03.2020
Zmluva hrobové miesto.
23.03.2020
Príloha č.3 -k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132425S_2020.
26.03.2020
Zmluva hrobové miesto.
31.03.2020
Kúpna zmluva.
01.04.2020
Zmluva VPS a EKOS spracovanie bioodpadu - zeleň.
01.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
06.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
08.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
15.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
20.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
20.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
22.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
28.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
29.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
29.04.2020
Zmluva hrobové miesto.
04.05.2020
Zmluva hrobové miesto.
05.05.2020
Zmluva hrobové miesto.
05.05.2020
Zmluva hrobové miesto.
01.06.2020
Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Škoda
01.06.2020
Zmluva o výpožičke motorového vozidla - RAVO.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
04.06.2020
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
25.08.2020
Zmluva hrobové miesto.
31.08.2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
9/2020
Zmluva hrobové miesto.
21.09.2020
SPP zmluva dodávka plynu 2020.
30.09.2020
Zmluva o nájme nehnutelnosti mesto vps.
30.09.2020
Zmluva o nájme nehnutelnosti vps futbalový klub.
10/2020
IMAO electric, s. r. o zmluva.
18.10.2020
Protokol o odovzdaní nehnuteľného majetku do správy mesta SL.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
10/2020
Zmluva hrobové miesto.
28.10.2020
Zmluva o pripojení Zámojská VO.
03.11.2020
Dodatok  k zmluve o združnej dodávke elektriny č. 5100132425C_2020.
11/2020Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
11/2020
Zmluva hrobové miesto.
02.12.2020
Dodatok k zmluve nájme nehnutelnosti č.425_2020.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
12/2020
Zmluva za hrobové miesto.
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah