zmluvy 2019 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2019
09.01.2019
Dodatok č.1 SL1/AOTPaESF/ZAM/2019/6552-7.
02.01.2019
Rámcová zmluva Akuša.
02.01.2019
Rámcová zmluva BUSHLION.
02.01.2019
Zmluva traktor.
02.01.2019
Rámcová zmluva Elektro Alica.
15.01.2019
Rámcová zmluva Ekoprim.
17.01.2019
Rámcová zmluva KSR kameňolom.
25.01.2019
28.01.2019
Zmluva hrobové miesto.
04.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
11.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
13.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
14.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
14.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
14.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.02.2019
Rámcová zmluva palivo.
18.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
18.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
21.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
21.02.2019Zmluva hrobové miesto.
21.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
27.02.2019
Zmluva hrobové miesto.
28.02.2019
Rámcová zmluva dopravné značky.
01.03.2019
Zmluva o prenájme priestorov na umiestnenie predajného automatu (sviečkomat)
07.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
07.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
08.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
08.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
10.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
11.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
11.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
11.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
14.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
20.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
25.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
26.03.2019
DOHODA _ číslo_19_38_054_66.
27.03.2019
Zmluva o spracovaní osobných údajov -COMMANDER.
27.03.2019
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 421_2019
27.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
28.03.2019
Zmluva hrobové miesto.
08.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
08.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
09.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
09.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
12.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
16.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
17.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
17.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
25.04.2019
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132425C_2019.
29.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
30.04.2019
Zmluva hrobové miesto.
30.04.2019
DOHODA _číslo 19_38_50J_19.
03.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
03.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
06.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
07.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
16.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
16.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
16.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
16.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
21.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
22.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.05.2019
Dohoda č.19_38_50J__33
28.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
31.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
31.05.2019
Zmluva hrobové miesto.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
03.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
04.06.2019
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
09.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
11.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
15.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
17.06.2019
Telekom.
18.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
19.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
19.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
25.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
28.06.2019
Zmluva hrobové miesto.
01.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
04.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
05.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
08.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
11.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
17.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
17.07.2019
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100132425C_2019 budovateľská.
18.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
22.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
22.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
30.07.2019
Zmluva hrobové miesto.
02.08.2019
Ferimex - 02.08.2019 dodatok č. 1 k zmluve č. 201708026263.
05.08.2019
Zmluva hrobové miesto.
05.08.2019
Zmluva hrobové miesto.
07.08.2019
Zmluva hrobové miesto.
07.08.2019
Zmluva hrobové miesto.
09.8.2019
Zmluva hrobové miesto.
10.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
8.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
9.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
9.9.2019
VSD Zmluva o pripojení 24ZVS0000042510S.
10.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
10.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
10.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
10.9.2019
VSD Dodatok k zmluve dodávke elektriny č. 5100132425C2019.
18.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
20.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
23.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
30.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
30.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
30.9.2019
Zmluva hrobové miesto.
8.10.2019
Zmluva hrobové miesto.
25.10.2019
DOHODA č. 19_38_BJ_61
30.12.2019
Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov.
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah