zmluvy 2016 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2016
04.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.01.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
18.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.01.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.02.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.03.2016
Kúpna zmluva - Asfaltový betón na opravu ciest.
03.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.03.2016
Dohoda o urovnaní.
23.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.03.2016
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy.
31.03.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.04.2016
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu.
08.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.04.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.04.2016
Dodatok č. 15 k zmluve o správe majetku Mesta.
02.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.05.2016
Kúpna zmluva - Dodávkový pohrebný automobil.
17.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.05.2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.
19.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.05.2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
30.05.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.05.2016
Kúpna zmluva - Farba na vodorovné dopravné značenie
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
30.05.2016
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti.
31.05.2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest.
01.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
02.06.2016
Zmluva o dielo - Lávka nad riekou Poprad.
13.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
23.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.06.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.06.2016
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest.
01.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
01.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
04.07.2016
Zmluva o zabezpečeníposkytovania stravovania pre zamestnancov.
12.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.07.2016
Zmluva o dodávke vody verejným vodovodom.
21.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.07.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
10.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
17.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
24.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.08.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
02.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
06.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.09.2016
Zmluva o finančnom lízingu.
12.09.2016
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve.
12.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
12.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.09.2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.
13.09.2016
Správa z výkonu finančnej kontroly pred uzatvorením dohody.
14.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.09.2016
Zmluva o Elektronických službách.
19.09.2016
Zmluva o účte Komunal.
19.09.2016
Zmluva o Bezpečnostných predmetoch.
20.09.2016
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel.
20.09.2016
Leasingová zmluva.
21.09.2016
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy SLSP.
21.09.2016
Sadzobník SLSP.
21.09.2016
Všeobecné obchodné podmienky SLSP.
21.09.2016
Zverejnenie k účtu, podnikateľskému účtu, firemnému účtu, účtu komunal a vkladovému účtu SLSP.
21.09.2016
Zverejnenie k elektronickým službam SLSP.
23.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
26.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
27.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.09.2016
Zmluva o dielo.
29.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.09.2016
Havarijné poistenie motorových vozidiel. Poistná zmluva.
30.09.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.09.2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania.
30.09.2016
Poistna zmluva
30.09.2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania
30.09.2016
Dodatok k zmluve o správe majetku
30.09.2016
Zmluva o financovaní a realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Starej Ľubovni
03.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.10.2016
Dodatok k Zmluve o dielo
04.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
05.10.2016
Kúpna zmluva - Inertný posypový materiál
07.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
11.10.2016
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa Občianského zákonníka
12.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.10.2016
Poistná zmluva
24.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
25.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
28.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
31.10.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
03.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
07.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
08.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
16.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
18.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
19.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
21.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
22.11.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.


05.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
09.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
13.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
14.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
15.12.2016
19.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
20.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
29.12.2016
29.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
30.12.2016
Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta.
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah