zmluvy 2014 - Verejnoprospešné služby,p.o.

Verejnoprospešné služby
mesta Stará Ľubovňa

Tel.: 052 43 211 86
Komplexné pohrebné služby

Tel.: 052/43 221 28
Prejsť na obsah
Zmluvy 2014
23.01.2014
Zmluva o dodávke plynu


01.02.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/1/2013


15.03.2014
Zmluva o vykonaní zimnej údržby č. 06/ZÚ/2013
28.03.2014
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu


10.04.2014
Zmluva z VÚB banky na dotácie
15.04.2014
Licenčná zmluva na programové vybavenie
24.04.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku


17.6.2014
Darovacia zmluva
14. 8. 2014
VSE zmluva o združenej dodávke elektriny Ľubovnianske jarmoky
14. 8. 2014
VSD zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Ľubovnianske jarmoky
02.10.2014
Zmluva o poskytovaní reklamy
24.10.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti


15.11.2014
Zmluva o vykonávaní zimnej údržby č. 06/ZÚ/2014


22.12.2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regiónalnej zamestnanosti


Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
mesta Stará Ľubovňa
Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 43 211 86
Fax: 052 43 220 95
e-mail: krett@vps-sl.sk

Návrat na obsah