VPS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September

Verejný register dodávateľských vzťahov > Zmluvy > 2016

02.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

06.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

07.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

07.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

09.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

12.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

12.09.2016

Zmluva o finančnom lízingu

12.09.2016

Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve

12.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

12.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

13.09.2016

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

13.09.2016

Správa z výkonu finančnej kontroly pred uzatvorením dohody

14.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

16.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

19.09.2016

Zmluva o Elektronických službách

19.09.2016

Zmluva o účte Komunal

19.09.2016

Zmluva o Bezpečnostných predmetoch

20.09.2016

Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel

20.09.2016

Leasingová zmluva

21.09.2016

Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy SLSP

21.09.2016

Sadzobník SLSP

21.09.2016

Všeobecné obchodné podmienky SLSP

21.09.2016

Zverejnenie k účtu, podnikateľskému účtu, firemnému účtu, účtu komunal a vkladovému účtu SLSP

21.09.2016

Zverejnenie k elektronickým službam SLSP

23.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

26.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

26.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

27.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

27.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

28.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

28.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

28.09.2016

Zmluva o dielo

29.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

29.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

29.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

29.09.2016

Havarijné poistenie motorových vozidiel. Poistná zmluva

30.09.2016

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

30.09.2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania

30.09.2016

Poistna zmluva

30.09.2016

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania

30.09.2016

Dodatok k zmluve o správe majetku

30.09.2016

Zmluva o financovaní a realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Starej Ľubovni

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky