VPS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O organizácii

Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia mesta Stará Ľubovňa bola zriadená pre výkon nasledujúcich činností:

- čistenie verejných priestranstiev mesta Stará Ľubovňa
- čistenie, údržba a prevádzka miestnych komunikácií a chodníkov
- údržba a prevádzka verejného osvetlenia
- čistenie, opravy detských ihrísk, areálu zdravia a iných objektov mesta v zmysle objednávok správcu týchto objektov
- údržba mestskej fontány
- údržba a prevádzka mestských cintotínov a preprava zosnulých
- komplexné pohrebné služby a predajňa prehrebných služieb
- služby v oblasti dopravy pre vlastné potreby
- čistenie uličných vpusti
- vykonávanie malých stavieb pre vlastné potreby a potreby mesta
- elektroúdržbárske práce
- požičiavanie stavených mechanizmov a zariadení, prenájom nebytových priestorov
- zámočníctvo
- práce opravárenskej a údržbárskej povahy všetkého druhu na majetku mesta Stará Ľubovňa
- údržba a prevádzka futbalového štadióna

Odpredaj vyradenej techniky.
Odpredaj vyradenej techniky, druhé kolo.
Odpredaj vyradenej techniky 2020.
Odpredaj vyradenej techniky 2020,druhé kolo.
Odpredaj vyradenej techniky 2020, tretie kolo.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky