VPS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November

Verejný register dodávateľských vzťahov > Zmluvy > 2017

03.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

04.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

04.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

04.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

06.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

07.11.2017

Zmluva o dielo ,, Rekonštrukcia schodov a Domu smútku "

08.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

10.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

10.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

15.11.2017

Kúpna zmluva

15.11.2017

Leasingová zmluva

15.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

21.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

24.11.2017

Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní

27.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

30.11.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky