VPS

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December

Verejný register dodávateľských vzťahov > Zmluvy > 2017

01.12.2017

Zmluva o prenájme priestorov na umiestnenie predajného automatu

04.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

04.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

04.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

06.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

06.12.2017

Zmluva o dielo " Rekonštrukcia oplotenia cintorína "

13.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

19.12.2017

Ramcová zmluva o spolupráci - Magenta Mobile/ Magenta

27.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

28.12.2017

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta

28.12.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny

28.12.2017

Priloha č. 2 k zmluve o združení dodávky elektriny

28.12.2017

Priloha č. 3 k zmluve o združení dodávky elektriny

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky